Hizmetlerimiz

Yapı Ruhsatı İşlemleri

Yapı ruhsatı, bir inşaatın başlayabilmesi için belediye tarafından verilen onay belgesidir. Bir yapıya başlamak için alınması gereken ilk ve en önemli belge bu ruhsattır.

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için her hangi bir eksiklik görülmezse yapı ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez. Ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İnşaat Ruhsat İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

  • Ruhsat başvuru dilekçesi
  • Tapu
  • Aplikasyon Belgesi ( Lihkap Bürolarından).
  • İmar durumu ( Belediyeden alınacak)
  • Mimari Proje
  • Harita Uygulama Sorumlusu ve Evrakları
  • Zemin Etüt Raporu
  • Elektrik Mühendisi Oda Sicil Belgesi
  • Elektrik Tesisatı Prejesi
  • Sıhhi Tesisat Projesi

   

Yapı ruhsatı almak ne kadar?

İmar durum belgesi alma ücreti 66 TL'ye çıktı. Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin 1000 metrekareye kadar konut, rezidans metrekare başına 10.68 TL iken 11.75 TL oldu.

Yapı ruhsatı örneği nereden alınır?

Projelerin ve tüm gerekli belgelerin temin edilmesi ile, arsanın bağlı olduğu belediyelere başvuru yapılır. Şayet Valilik kapsamında ise arsa, Valilik birimi olarak Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri'nden ruhsat alınabilir.

Yapı ruhsatı e devletten alınır mı?

Yapı kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınıyor.

Daha Fazla

Mimari Çizim

Mimar, yeni bina tasarlama, eski binaları restore etme ve mevcut binaları kullanmanın yeni yollarını geliştirme ile sorumlu olan kişilere verilen mesleki bir unvandır. Mimarlar, inşaat projelerinin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar görev alır ve projenin durumuna göre tüm denetlemeleri yaparlar. Mimarlar, yapıları estetik ilkeleri doğrultusunda dizayn eder ve bunu yaparken kullanıcı isteklerini de göz önünde bulundururlar. Ev, okul, hastane, alışveriş merkezi, otel gibi tüm alanlarda mimari estetik ve işlevsellik için mimarlara başvurulur. Mimarlar, mekanları tasarlarlar diyebiliriz. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve mekan ihtiyacını karşılamak için gerekli alanları, işlevsel gereksinmeleri teknik ve ekonomik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla tasarım yaparlar.Yaptıracağınız inşaat projesinin mimari çizimlerini bu profesyonel mimarlara yaptırmanız projenizin geleceği için çok önemlidir. Tüm detayların iyi hesaplanması, projeye dahil edilmesi ve hatta uygulama aşamaları için mimari proje çiziminin çok iyi yapılması gerekmektedir.

Daha Fazla

3D Tasarım

tasarım ya da tam adı ile 3 boyutlu tasarım başta mühendislik alanları olmak üzere pek çok alan için son derece önemlidir. Özellikle gelişen teknoloji ve insan ihtiyaçlarının artması ile tasarım alanına olan ihtiyaç son derece artmıştır. Gelişen tasarım programları ile birlikte günümüzde tasarım yapmak oldukça kolay ve tam olarak ihtiyacın giderilmesi için kullanılabilir bir hale gelmiştir. Fakat 3 boyutlu tasarım ve 3d modelleme hem ülkemizde hem de dünyada fazla karıştırılmaktadır. Tasarım yapmak için ortada bir ihtiyacın olması ve ürünün sıfırdan çizilmesi gerekmektedir. Fakat modelleme ise hazır olan herhangi bir şeyin çizilmesidir.

Ayrıca modelleme otomatik olarak yapılabilmektedir. Fakat tasarım ise ilk önce kağıtta çizilmeli ve daha sonra bilgisayara aktarılmalıdır. Tasarım bir problem ya da ihtiyacın çözümü olduğu için ortada ilk başta bir şey yoktur. Yani tasarım otomatik olarak gerçekleştirilemez.Tasarımı bilgisayara aktarmadan önce ilk olarak kağıda çizilmesi gerekir. Bu sayede tasarım hem daha hızlı yapılır hem de sorunlar ilk olarak kağıt üzerinde giderilir. Kimi tasarımlar günler hatta aylar sürülebilir. Bu yüzden bu zamanın boşa gitmemesi için tasarlanacak ürün ilk olarak kağıt üzerinde sorunsuz olarak çıkartılmalıdır. Kağıda çizim yapılırken teknik resim kurallarına uygun ve rahat okunacak şekilde çizilmesine özen gösterilmelidir.

Daha Fazla

İç Mekan Tasarımı

İç mekan tasarımı; binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen kişileri yetiştirmek amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. İç mekan tasarımı teknikerleri; müşterinin istek ve ihtiyaçlarını saptar, mekanda yapılması gereken değişiklikleri belirler, yapılacak işlerin planını hazırlar veya hazır planı yorumlar ve uygular. Ayrıca boş bir mekanın elektrik, su vb. donanım ihtiyacını da belirlerler. Mekana uygun türde ve miktarda yapı malzemesini seçerek kullanılacak malzemelerin hesabını yaparlar. İç mekan tasarımı teknikerleri teknik çizim yapar ve özgün iç mekan tasarımları yaparlar.

Daha Fazla

3D Arazi Modelleme

Mimar, yeni bina tasarlama, eski binaları restore etme ve mevcut binaları kullanmanın yeni yollarını geliştirme ile sorumlu olan kişilere verilen mesleki bir unvandır. Mimarlar, inşaat projelerinin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar görev alır ve projenin durumuna göre tüm denetlemeleri yaparlar. Mimarlar, yapıları estetik ilkeleri doğrultusunda dizayn eder ve bunu yaparken kullanıcı isteklerini de göz önünde bulundururlar. Ev, okul, hastane, alışveriş merkezi, otel gibi tüm alanlarda mimari estetik ve işlevsellik için mimarlara başvurulur. Mimarlar, mekanları tasarlarlar diyebiliriz. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve mekan ihtiyacını karşılamak için gerekli alanları, işlevsel gereksinmeleri teknik ve ekonomik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla tasarım yaparlar.Yaptıracağınız inşaat projesinin mimari çizimlerini bu profesyonel mimarlara yaptırmanız projenizin geleceği için çok önemlidir. Tüm detayların iyi hesaplanması, projeye dahil edilmesi ve hatta uygulama aşamaları için mimari proje çiziminin çok iyi yapılması gerekmektedir.

Daha Fazla

İnşaat

inşaat, bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı herçeşit yapının amacına uygun inşa etme sürecidir. İnşaat tipik olarak bilinen bir müşteri için yerinde gerçekleşirken, imalattan imalata farklı olarak, belirlenmiş bir alıcı olmadan benzer ürünlerin seri üretimini gerektirir. Sanayi yapıları gelişmiş ülkelerdeki gayri safi yurt içi hasılanın %6 ile 9'unu oluşturur. İnşaat planlama, tasarım ve finansman ile başlar; ve proje inşa edilene ve kullanıma hazır oluncaya kadar devam eder. Büyük ölçekli inşaatlar birden fazla bölüm arasında iş birliği gerektirir. Bir mimar veya inşaat mühendisi işi yönetir. Bir tasarım mühendisi veya proje yöneticisi onu denetler. Bir projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için etkili bir planlama şarttır. Söz konusu altyapıyı tasarlama ve yürütmeyle uğraşanlar, imar gereksinimlerini, işin çevresel etkilerini, başarılı çizelgeleme, bütçeleme, şantiye güvenliği, yapı malzemelerinin ulaşılabilirliği ve nakliyesi, lojistik, halka verdikleri rahatsızlıklara kadar tüm detayları düşünmelidirler. İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde iş , tasarım mühendisi, proje mimarı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir, ve bütün işler proje yöneticisi tarafından yönetilir..

Daha Fazla

Projeler

Ekibimiz

Dr Burak

3D Çizer

Dr. Adnan

Dr. Adnan

Dr Lazu

Dr Lazu

Ekibimiz