Mimar, yeni bina tasarlama, eski binaları restore etme ve mevcut binaları kullanmanın yeni yollarını geliştirme ile sorumlu olan kişilere verilen mesleki bir unvandır. Mimarlar, inşaat projelerinin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar görev alır ve projenin durumuna göre tüm denetlemeleri yaparlar. Mimarlar, yapıları estetik ilkeleri doğrultusunda dizayn eder ve bunu yaparken kullanıcı isteklerini de göz önünde bulundururlar. Ev, okul, hastane, alışveriş merkezi, otel gibi tüm alanlarda mimari estetik ve işlevsellik için mimarlara başvurulur. Mimarlar, mekanları tasarlarlar diyebiliriz. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve mekan ihtiyacını karşılamak için gerekli alanları, işlevsel gereksinmeleri teknik ve ekonomik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla tasarım yaparlar.Yaptıracağınız inşaat projesinin mimari çizimlerini bu profesyonel mimarlara yaptırmanız projenizin geleceği için çok önemlidir. Tüm detayların iyi hesaplanması, projeye dahil edilmesi ve hatta uygulama aşamaları için mimari proje çiziminin çok iyi yapılması gerekmektedir.